• Nấm kim châm

Nấm kim châm trộn

  • Nấm kim châm

Súp nấm kim châm

  • Nấm kim châm

Canh nấm thập cẩm