• Nấm kim châm
  • Nấm hương
  • Mộc nhĩ

Cá hấp nước tương và nấm