• Nấm kim châm
  • Nấm hương
  • Mộc nhĩ

Cá hấp nước tương và nấm

  • Nấm họ Sò
  • Nấm kim châm
  • Nấm hương

Canh cá hồi nấu nấm