• Nấm đông trùng hạ thảo

Canh gà hạt dẻ đông trùng hạ thảo

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Bò Hầm Đông Trùng Hạ Thảo

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Canh đông trùng hạ thảo hầm gà

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo tươi chưng yến

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Canh bông cải nấm đông trùng hạ thảo

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Trà nấm đông trùng hạ thảo

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Salad nấm đông trùng hạ thảo

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo xào nấm kim châm

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Nấm đông trùng hạ thảo hầm vịt