• Nấm đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo tươi chưng yến

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Canh bông cải nấm đông trùng hạ thảo

  • Nấm đùi gà
  • Nấm đông trùng hạ thảo
  • Nấm hương

Canh thịt viên nấu nấm

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Trà nấm đông trùng hạ thảo

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Salad nấm đông trùng hạ thảo

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo xào nấm kim châm

  • Nấm đông trùng hạ thảo

Nấm đông trùng hạ thảo hầm vịt