• Nấm tuyết trắng

Súp cua nấm tuyết

  • Nấm tuyết trắng

Chè cam nấm tuyết

  • Nấm tuyết trắng

Nấm tuyết xào hải sâm

  • Nấm tuyết trắng

Súp gà nấm tuyết

  • Nấm tuyết trắng

Gỏi nấm tuyết chay