Nấm đông trùng hạ thảo Lý tưởng được nuôi trồng theo tiêu chuẩn cao nhất, của ngành dược, quy trình, máy móc hiện đại, cho sản phẩm chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng cao hơn hẳn.