• Đậu - đỗ - lạc

Chè ngũ hồng

  • Đậu - đỗ - lạc

Chân giò hầm hạt sen

  • Đậu - đỗ - lạc

Bồ câu hầm hạt sen

  • Đậu - đỗ - lạc

Tổ yến chưng hạt sen

  • Đậu - đỗ - lạc

Gà hầm hạt sen

  • Đậu - đỗ - lạc

Canh gà hạt sen

  • Đậu - đỗ - lạc

Chè hạt sen vải

  • Đậu - đỗ - lạc
  • Nấm thập cẩm

Canh nấm hạt sen