Có nguyên liệu, thành phần chính là các loại nấm, được chế biến bằng máy móc, quy trình hiện đại, theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018.