• Nấm kim châm
  • Nấm hương
  • Mộc nhĩ

Cá hấp nước tương và nấm

  • Nấm hương
  • Nấm ngọc châm - nấm hải sản

Đậu hũ xào nấm

  • Nấm họ Sò
  • Nấm kim châm
  • Nấm hương

Canh cá hồi nấu nấm

  • Nấm hương
  • Mộc nhĩ

Thịt heo xào nấm