Hiện tại các mặt hàng của Nấm Lý tưởng có trên quầy kệ của hầu hết các hệ thống siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch trên cả nước