Hiện tại các mặt hàng của Nấm Lý tưởng có trên quầy kệ của hầu hết các hệ thống siêu thị lớn nhỏ và cửa hàng thực phẩm sạch trên cả nước