Canh nấm Trà tân nấu ngô tươi và su su

Canh nấm trà tân nấu ngô tươi và su su