• Chậu linh chi đơn
  • Nấm Trà Tân tươi 150g
  • Nấm Ngô tươi 225g
  • Lá trà xanh Đại ngàn 300g
  • Khay nấm Linh chi khô 300g