Nấm Lý tưởng tham gia CLB DN 94-97

Nấm Lý tưởng là thương hiệu Nấm tươi, Nấm sạch trồng tại Việt Nam và dành cho người Việt Nam.

Là một doanh nghiệp nhỏ với khát vọng lớn, Nấm Lý tưởng vẫn miệt mài góp phần nhỏ bé của mình giúp gia tăng nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng nấm của người tiêu dùng Việt Nam.

Sáng 12-12, tại trụ sở của Hanoisme, Nấm Lý tưởng đã tham gia cùng SME 94-97 đón nhận Quyết định thành lập: Câu lạc bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 94-97 (gọi tắt là SME 94-97), trực thuộc Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch – Mr Mạc Quốc Anh hiện cũng là Phó CT kiêm tổng TK của Hanoisme.