Nấm Lý tưởng và Ocop

Nấm Lý tưởng – 1 trong 3 đơn vị đại diện của quận Hoàn Kiếm tham dự hội nghị sơ kết chương trình “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”