Ngày kết nối giao thương nội khối HBA – Hội DN trẻ HN. Công ty Thực phẩm Lý tưởng Việt Nam trưng bày một số sp khô và chế biến từ nấm.