Nấm_Lý_tưởng đang có chương trình #khuyến_mại gì tại các hệ thống vào tháng 7?

Tại hệ thống BigC toàn quốc từ 15/07 – 18/08 giảm 20% mộc nhĩ khô 70g.
Tại hệ thống BigC miền Bắc
Từ 07/07 – 19/07 giảm 20% nấm đùi gà 250g
Từ 01/07 – 31/07 giảm 20% Chè dưỡng nhan Lý tưởng nấm tuyết ĐTHT 50g
Tại hệ thống BRG:
Từ 04/07 – 20/07 giảm 20% nấm ngọc châm 200g và nấm đùi gà baby 200g
Tại hệ thống siêu thị Aeon Hà Nội, Aeon Hải Phòng
Từ 11/07 – 26/07 giảm 20% nấm đùi gà baby 200g và 10% nấm hải sản 150g
Từ 01/07 – 31/07 giảm 20% Chè dưỡng nhan Lý tưởng nấm tuyết ĐTHT 50g, Bánh đa nem nấm Lý tưởng 200g và Gói canh nấm ĐTHT hầm bát vị 50g
Tại hệ thống siêu thị Lotte miền Bắc
Từ 01/07 – 31/07 giảm 20% Mộc nhĩ khô 70g và Chè dưỡng nhan Lý tưởng nấm tuyết ĐTHT 50g
Tại hệ thống siêu thị Lotte miền Nam
Từ 13/07 – 28/07 giảm 20% Chè dưỡng nhan Lý tưởng nấm tuyết ĐTHT 50g
Tại hệ thống siêu thị V+ Hòa Bình
Từ 01/07 – 21/07 giảm 20% nấm đông trùng hạ thảo tươi 100g
Tại hệ thống siêu thị Mega
Từ 16/07 – 29/07 giảm 10% nấm ngọc châm 200g và 20% nấm đùi gà baby 200g
Tại hệ thống siêu thị Dabaco
Từ 01/07 – 31/07 giảm 20% nấm hương khô 50g và Bánh đa nem nấm Lý tưởng 200g