KHUYẾN MẠI NEM NẤM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ FIVIMART, MƯỜNG THANH, CITIMART, THÀNH ĐÔ

Từ 30/3 – 2/5 tại hệ thống siêu thị Fivimart khuyến mại đặc biệt mua 1 nem nấm thịt tặng 1 nem nấm rau

Từ 6/4 – 6/5/2018 tại hệ thống siêu thị Citimart khuyến mại đặc biệt mua 1 nem nấm hải sản tặng 1 nem nấm rau

Từ 1/4- 25/5 tại hệ thống siêu thị Mường Thanh, khuyến mại mua 1 nem nấm thịt tặng 1 nem nấm rau

Hình ảnh có liên quan

Từ 6/4 – 6/5/2018 tại hệ thống siêu thị Thành Đô, mua 1 nem nấm rau tặng 1 nem nấm rau