Kỷ niệm 29 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ.