Thực phẩm Lý tưởng nhận chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao Hà Nội 2023.

Là Doạnh nghiệp duy nhất năm 2023 của quận Hoàn Kiếm có 5 sản phẩm đạt danh hiệu OCOP 4 sao (cấp thành phố), tiến tới mục tiêu các sản phẩm 5 sao (cấp quốc gia) trong năm 2024 🥰🥰