Chương trình khuyến mại tháng 10/2021

  • Aeon Max Value

Từ 24/09 – 07/10 khuyến mại nấm đùi gà 250g

Từ 08/10 – 21/10 khuyến mại nấm ngọc châm 200g

  • Aeon

Từ 26/09 – 11/10 khuyến mại nấm đùi gà 250g

Từ 10/10 – 25/10 khuyến mại nấm tuyết tươi 150g, nấm ngọc châm 200g, nấm hầu thủ 150g

Từ 01/10 – 18/10 khuyến mại bánh đa nem nấm 200g, nấm hương khô 100g

Từ 21/09 – 31/10 khuyến mại Đế nấm đông trùng hạ thảo 150g, nấm hầu thủ khô 50g

  • BRG

Từ 06/10 – 24/10 khuyến mại nấm đùi gà 250g, nấm hải sản 150g

  • Mega

Từ 12/10 – 26/10 khuyến mại nấm đùi gà 250g, nấm hải sản 150g

  • Lotte

Từ 21/10 – 03/11 khuyến mại nấm đùi gà baby 200g

Từ 06/10 -20/10 khuyến mại nấm hương khô Na rì Bắc Kạn 50g