Chương trình khuyến mại tháng 06/2021

 • Tại hệ thống siêu thị BigC
 • Từ ngày 17/06 – 30/06 khuyến mại nấm đùi gà 250g và nấm đông trùng hạ thảo tươi Lý tưởng 100g
 • Từ ngày 01/06 – 30/06 khuyến mại nấm hương khô 100g
 • Tại hệ thống siêu thị Aeon
 • Từ ngày 05/06 – 21/06 khuyến mại nấm đùi gà 250g
 • Từ ngày 19/06 – 30/06 khuyến mại nấm đông trùng hạ thảo tươi Lý tưởng 100g và nấm đùi gà baby 200g
 • Từ ngày 01/06 – 30/06 khuyến mại nấm hương khô 100g và gói canh chua cay kiểu Thái 75g
 • Từ ngày 01/06 – 30/06 khuyến mại ruốc nấm hương Lý tưởng 150g, Pate nấm 200g, Giò nấm 200g
 • Từ ngày 22/05 – 30/06 khuyến mại shock gói canh đông trùng hạ thảo hầm kiểu Hongkong 50g, gói canh đông trùng hạ thảo hầm kiểu Hàn Quốc 70g, Bột canh nấm Lý tưởng 150g, Bột canh tôm nấm Lý tưởng 150g
 • Tại hệ thống siêu thị Lotte
 • Từ ngày 16/06 – 30/06 khuyến mại nấm đùi gà baby 200g và nấm hải sản Việt nam 150g
 • Tại hệ thống siêu thị Mega
 • Từ ngày 16/06 – 30/06 khuyến mại nấm đùi gà 250g và nấm hải sản Việt nam 150g
 • Tại hệ thống siêu thị Intimex
 • Từ ngày 06.06 – 24/ 06 khuyến mại nấm đùi gà 250g và nấm hải sản Việt nam 150g
 • Tại hệ thống siêu thị Mường Thanh
 • Từ ngày 01/06 – 30/06 khuyến mại chè dưỡng nhan Lý tưởng nấm tuyết ĐTHT 50g
 • Từ ngày 19/06 – 30/06 khuyến mại nấm đùi gà 250g và nấm hải sản Việt nam 150g
 • Tại hệ thống siêu thị Lotte HCM, Bình Dương, Đồng nai và các tỉnh miền Nam
 • Từ ngày 02/06 – 15/06 khuyến mại nấm hương khô 50g
 • Từ ngày 16/06 – 29/06 khuyến mại nấm hương khô thân gỗ 50g

Tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op từ ngày 17/06 – 30/06 khuyến mại nấm hương khô 50g