Chương trình khuyến mại Nấm Lý tưởng tháng 11

 1. BigC
 • Từ 29/10 – 16/11 : Khuyến mại 20% nấm tươi tổng hợp, 10% nấm ngọc châm
 • Từ 15/11 – 30/11: Khuyến mại 20% nấm đùi gà baby 200g, nấm đông trùng hạ thảo tươi 100g
 • Từ 03/11 – 30/11: Khuyến mại 20% nấm hương khô 100g
 • Từ 12/11 – 17/12 khuyến mại 20% Nấm hương khô Na rì Bắc Kạn 50g với BIGC TOÀN QUỐC.
 • Từ
 • Từ 29/10 – 16/11 : Khuyến mại 20% nấm tươi tổng hợp, 10% nấm ngọc châm
 • Từ 15/11 – 30/11: Khuyến mại 20% nấm đùi gà baby 200g, nấm đông trùng hạ thảo tươi 100g
 • Từ 03/11 – 30/11: Khuyến mại 20% nấm hương khô 100g
 • Từ 12/11 – 17/12 khuyến mại 20% Nấm hương khô Na rì Bắc Kạn 50g với BIGC TOÀN QUỐC.
 • Từ 27/11 – 03/01 khuyến mại 20% mộc nhĩ khô với BIGC TOÀN QUỐC.

2. Hệ thống siêu thị Mường Thanh

 • Từ 03/11 – 30/11: Khuyến mại 20% nấm hương khô 50g
 • Từ 18/11 – 30/11: Khuyến mại 20% nấm kim châm 150g

3. Hệ thống siêu thị BRG

Từ 15/11 – 30/11: Khuyến mại 20% nấm đùi gà baby 200g

4. AEON

 • Từ 29/10 – 16/11: Khuyến mại 20% nấm đùi gà 250g, nấm tươi tổng hợp 300g, nấm đùi gà baby 200g
 • Từ 19/11 – 30/11: Khuyến mại 20% nấm kim châm Kinoko 150g, nấm hải sản VN 150g, 10% nấm ngọc châm 200g
 • Từ 29/10 – 30/11 khuyến mại 20% bánh đa nem nấm Lý tưởng 300g, mộc nhĩ khô 100g
 • Từ 15/10 – 30/11 khuyến mại 20% Lạc cúc đỏ 400, Hạt lạc sen 400g, Hạt sen Bắc 200g, Gói canh chua cay kiểu Thái 75g

5. MEGA

 • Từ 12/11 – 25/11 khuyến mại 20% nấm đùi gà 250g
 • Từ 26/11 – 09/12 khuyến mại 20% nấm hải sản 150g

6. LOTTE MB

 • Từ 03/11 – 18/11 khuyến mại 20% nấm hải sản 150g
 • Từ 07/11 – 02/11 khuyến mại 20% nấm đùi gà baby 200g
 • Từ 05/11 – 30/11 khuyến mại 20% nấm đông trùng hạ thảo tươi 100g

7. LOTTE MN:

 • 03/11 – 19/11 Khuyến mại 20% gói canh nấm ĐTHT bát vị 50g.
 • 17/11 – 03/12 Khuyến mại 20% nấm hương khô 50g