Xây dựng thương hiệu thực phẩm Việt: Cái nhìn từ chính sách và thực tiễn

“Có mặt tại buổi toạ đàm, bà Vũ Hoài Thu – Giám đốc Ideal Foods Việt Nam cho rằng, để xây dựng tốt thương hiệu thực phẩm Việt cần đi từ các doanh nghiệp nhỏ nhất. Muốn xây dựng một thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc gia hay lớn hơn là trong khu vực cần có sự tập hợp sức mạnh, xây dựng tốt từ gốc là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi việc xây dựng thương hiệu là quá trình lâu dài và cần nhiều nỗ lực.
Hạn chế của cá nhân doanh nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc xây dựng thương hiệu là các chủ doanh nghiệp chưa có sự hiểu biết xác đáng về việc xây dựng thương hiệu. Vẫn còn tình trạng mơ hồ, chưa triển khai được từ mong muốn thành hành động cụ thể.
Mặt khác, bà Thu cho rằng, các chi phí cho xây dựng thương hiệu chưa được các doanh nghiệp nhỏ và vừa coi là các khoản đầu tư. Mà khi chỉ là những chi phí đơn thuần thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể cắt giảm và dẫn đến việc thương hiệu chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
Đồng tình với quan điểm của ông Chiến, bà Thu cho biết, đa phần các doanh nghiệp thực phẩm đã có ý thức đăng ký sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu nhưng chưa biết cách khai thác. Muốn khai thác hiệu quả cần giúp doanh nghiệp tăng sự hiểu biết và đồng bộ trong hành động.
Thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan chính quyền về đào tạo xây dựng thương hiệu đều rất hiệu quả nhưng vẫn chưa đủ. Bà Thu kiến nghị, cần thay đổi cách thức và tần suất đào tạo. Có thể nên tham khảo thay đổi hình thức đào tạo như đi vào doanh nghiệp cụ thể và đào tạo trên chính doanh nghiệp đó, training thực tế trên doanh nghiệp và lấy đó làm mô hình cho các doanh nghiệp khác.”

Nguồn: https://diendandoanhnghiep.vn/toa-dam-truc-tuyen-xay-dung-thuong-hieu-thuc-pham-viet-cai-nhin-tu-chinh-sach-va-thuc-tien-142068.html