Tổng hợp các chương trình khuyến mại của Nấm Lý tưởng tháng 08/2018

Tổng hợp chương trình khuyến mại hấp dẫn của Nấm Lý tưởng tháng 08/2018

 1. Đối với khách hàng mua hàng online hoặc gọi điện thoại đặt hàng: Mua 1 ruốc nấm tặng 1 ruốc nấm từ ngày 01/08 – 15/08/2018
 2. Tại hệ thống Aeon:
 • Từ ngày 01/ 08 – 04/09: mua 1 ruốc nấm tặng 1 ruốc nấm
 • Từ ngày 02/08 – 30/08: mua 1 nem thịt tặng 1 nem hải sản
 • Từ 26/07 – 15/08: khuyến mại giảm giá kim châm 20%

3. Tại hệ thống siêu thị Fivimart

 •  Từ 17/08 – 04/09: giảm giá 50% sản phẩm nem nấm rau, mua 1 chả nấm tặng 1 chả nấm
 • Từ 01/08 giảm giá bột canh nấm

4. Tại hệ thống siêu thị Vinmart:

Từ 01/08 – 31/08 giảm giá 20% đối với sản phẩm nấm hương khô và mộc nhĩ khô

5. Tại hệ thống siêu thị BigC

Từ 11/08 – 31/08 giảm giá 20% đối với kim châm Kinoko và 30% đối với sản phẩm giò nấm

6. Tại hệ thống siêu thị Mường Thanh

 • Từ 01/08 – 04/09 mua 1 ruốc nấm tặng 1 ruốc nấm
 • Từ 01/08 – 04/09 mua 1 nem nấm rau tặng 1 chả nấm

7.Tại hệ thống siêu thị Megamart

Từ 02/08 – 16/08 giảm giá 20% đối với sản phẩm nấm ngọc châm trắng, ngọc châm nâu và nấm đùi gà

8. Tại hệ thống siêu thị Unimart

 • Từ 16/08 – 31/08 giảm giá 49% với sản phẩm pate nấm
 • Từ 16/08 – 31/08 mua 1 nem nấm rau tặng 1 nem nấm rau

9. Tại hệ thống siêu thị Hapro

Từ 01/08 – 15/08 giảm giá 20% với sản phẩm nấm kim châm

10. Tại hệ thống siêu thị Minh Hoa

 • Từ 01/08 – 15/08 giảm giá 49% với sản phẩm pate nấm
 • Từ 01/08 – 15/08 mua 1 nem nấm rau tặng 1 nem nấm rau
 • Từ 16/08 – 31/08 giảm giá 49% với sản phẩm ruốc nấm

11. Tại hệ thống siêu thị Auchan

 • Từ 10/08 – 04/09 mua 1 ruốc nấm tặng 1 ruốc nấm
 • Từ 10/08 – 04/09 giảm giá 49% với sản phẩm nem nấm rau

12. Tại hệ thống siêu thị Citimart

 • Từ 01/08 – 15/08 giảm giá 20% với sản phẩm nấm kim châm
 • Từ 01/08 – 15/08 mua 1 nem nấm rau tặng 1 nem nấm rau
 • Từ 16/08 – 31/08 giảm giá 49% với sản phẩm pate nấm

13. Tại hệ thống siêu thị Lottemart

Giảm giá 20% sản phẩm nấm kim châm trong các ngày 10/08 – 12/08 và 17/08 – 19/08

14. Tại hệ thống Intimex

 • Từ 10/08 – 30/08 mua 1 ruốc nấm tặng 1 ruốc nấm, mua 1 nem nấm rau tặng 1 nem nấm rau