Tổng hợp các chương trình khuyến mại tại hệ thống các siêu thị của Nấm Lý tưởng

Từ mùng 1/7 – 31/7/2018, tại hệ thống siêu thị Fivimart, Intimex, Thành Đô, Auchan, Mường Thanh, Coopfood, Unimart, Minh Hoa, sản phẩm nấm kim châm Kinoko túi 150g của Nấm Lý tưởng giảm giá 20%

Nấm Lý tưởng khuyến mại mua 1 tặng 1 đối với sản phẩm nấm kim châm Kinoko túi 500g

Mua 1kg tặng 1kg, giá 120k, tính ra chỉ còn 60k/kg