KHUYẾN MÃI PATE NẤM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ FIVIMART, CITIMART VÀ MƯỜNG THANH

Nấm Lý tưởng có chương trình khuyến mãi pate nấm tại hệ thống các siêu thị

 Từ 30/3 – 02/05/2018 tại hệ thống siêu thị Fivimart, khuyến mại giảm giá 45% đối với sản phẩm Pate nấm 200g.

Từ 06/04 – 06/05/2018, tại hệ thống siêu thị Citimart, khuyến mại mua 1 pate nấm 200g tặng 1 giò nấm 200g

Từ 01/04 – 25/05/2018, tại hệ thống siêu thị Mường Thanh, khuyến mại 40% đối với sản phẩm pate nấm 200g