Khuyến mại giảm giá 50% sản phẩm pate nấm tại hệ thống siêu thị Intimex từ 15/1 – 31/1/2018