Khuyến mại giảm giá 50% pate nấm tại hệ thống Citimart từ 18/1 – 3/2/2018