Khuyến mại giảm giá 50% giò nấm tại hệ thống Fivimart từ 11/1 – 31/1/2018 (HẾT)