Khuyến mại giảm giá 10% nấm hương khô 100g tại hệ thống Fivimart từ 30/1 – 19/2/2018