Sinh ra từ làng mới: Chị Vũ Hoài Thu, tỷ phú làm giàu với các sản phẩm từ NẤM

Sinh ra từ làng mới: Chị Vũ Hoài Thu, tỷ phú làm giàu với các sản phẩm từ NẤM.