• Nấm đùi gà
  • Nấm hương

Nấm xào măng tây

  • Nấm đùi gà

Nấm xào ngũ vị

  • Nấm đùi gà

Mề gà xào nấm